ماهی که باید دریافت

فقط ۲ماه تا ماه خدا مونده

یعنی میشه امسال مثل هر سال نباشه!!

میشه بهتر باشه??

باید کار کرد

باید از الان شروع کرد

خدا هر روزش عزیزه اما این روزا را این جوری خاص کرده تا یه بهونه باشه برا ما تا توجه بیشتری کنیم.

اون میخواد تو هر موقعیتی یکی را بخره.

ما باید خودمونا خریدنی کنیم

خدایا:

کمکم کن… میخوام خریدنی باشم

بچه باشیم

1444910609944دیدید وقتی بچه ها رو میندازید بالا فقط می خندند…

وقتی چندبار انداختی بالا تازه باز هم بیشتر میخواد و خیلی خوشحال میشه.

چون میفهمه که تو دوستش داری که داری باهاش بازی می کنی ….

اما اون چیزی که باعث میشه خوشحال باشه و در هوا بخنده اینه که مطمئنه که تو میگیریش

یعنی اگه بدونه کسی نمگیردش مطمدناً در هوا گریه میکنه

اگه یه کم از این اطمینان که بچه ها دارند را ما به خدا داشتیم و میدونستیم که اگه ما را میندازه بالا بالاخره میگیردمون هیچ وقت توی مشکلاتمون اینقدر ناراحت نبودیم

این باعث رضایت تو زندی میشه

این یعنی اعتماد و توکل