تمامی عکس های راهیان نور بدون هیچ گزینش و ویرایش برای شما قرار گرفته است. این تصاویر فقط تا پایان اردیبهشت موجود می باشند و برای استفاده شما کم حجم شده و اینجا قرار گرفته. تصاویر با حجم اصلی و کیفیت اصلی را بعد از نوروز می توانید از دفتر بسیج دانشگاه دریافت کنید.

پس لطفا یا تصاویر مربوط به خودتان را دانلود کنید یا از لینک های زیر کل تصاویر را به حجم ۲۶۰mg را دریافت کنید.

لینک مستقیم: فایل۱فایل۲

لینک کمکی : فایل۱فایل۲